Iedereen Deelt / Everybody Shares

Conversation

IEDEREEN DEELT IN HASSELT is één van de stadsuitdagingen waar we vanuit The School aan mee bouwen. Het brengt architecten, ontwerpers en kunstenaars samen met Hasselaren en de internationale gemeenschap om na te denken over manieren van delen; samen wonen zoals co-housing en samen zijn door bijvoorbeeld groenruimte te delen.
Tal van ontmoetingen vormde de basis om meer ideeën te ontwikkelen en de resultaten werden getoond in Hostel H, een plek waar iedereen vrij kon binnenwandelen. Zo inspireert IEDEREEN DEELT de buurtbewoners met manieren op ruimte te delen. Van een fietsparkeerplaats, een tuin, een ijskast tot een wandelrouteroute. De visualisatie hoopt de buurt aan te wakkeren om kritisch naar hun leefomgeving te kijken en een discussie te starten over het delen van ruimte, maar ook over nieuwe manieren van delen in de stad. Deze case die focust op de Hasseltse wijk Runkst hoopt uiteraard ook anderen te beroeren zodat dit deelprincipe zich ook online en op bovenlokaal niveau kan gaan ontwikkelen.

Centrale vragen in dit onderzoek zijn:
Hoe deel jij ruimte?
Wat willen we delen en wat niet?
Hoe gaan we om met concepten zoals commons, deeleconomie en deelcultuur?
Hoe willen wij delen in de toekomst?

 

Dit project is een samenwerking met
de UHasselt faculteit architectuur, a20 architecten, stad Hasselt, The School en de inwoners van Hasselt/Runkst.

Dit project krijgt van 25 september – december elke maandagavond vorm in Hostel H.

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

EVERYBODY SHARES IN HASSSELT is a project of architects, designers and artists who will occupy the youth Hostel H’s lounge to reflect on ways of sharing, about living together and being together (co-housing, sharing green space, …) together with Hasselaren and the international community. We use the large windows of the hostel to show how Hasselaren share space with each other in inspiring ways: a bicycle parking, a garden, a refrigerator, a route … By showing this we hope to raise a critical discussion about sharing space, but also design new ways of sharing in the city and – through online media – with an international community.

Questions that are central are:
How do you share space?
What do we want to share and what not?
How do we deal with concepts such as commons, sharing economy and sharing culture?
How do we want to share in the future?

 

This  project is a collaboration between
the Faculty of Architecture UHasselt, a2o architects, city of Hasselt, the School en the citizens of Hasselt.

Every monday from 25/9 to end of December (and after that) we occupy Hostel H to work on this theme.

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Projectteam:
Liesbeth Huybrechts (coordinator), Oswald Devisch, Teresa Palmieri, Ann Petermans (UHasselt), Bart Hoylaerts, Jonas Knapen (a2o), Katrien Schaerlaekens and Lore Motten (Tournée Locale)

Deelnemende residenten / Participating residents:
Shun Made, Guillaume Slizewicz, Jeroen Boogaerts & Yanina Shevchenko

 

Conversation