Playground for the Wild, n° 06

Conversation

Wat is Commitment?

The School bracht een bezoek bij verschillende organisaties in Brussel, Gent, Antwerpen en Leuven en ging op onderzoek!

 

1. Is commitment een steile beklimming?

Josaphat Park, Brussel

Pablo: Ik vind het eerder een golving met bergaf en gemak enerzijds, en steile hellingen om het hoekske met plotse onverwachtse twijfel en zwakte. De voorspelbaarheid vraagt ervaring, maar dan nog is het zwoegen.

Glenn: Commitment kan ook een kleine afdaling zijn

Stef: Een steile beklimming kan soms onhaalbaar lijken, maar als men over heuvels gaat die steeds hoger en hoger worden sta je voor je het weet boven op een hoge berg. Commitment vraagt volgens mij niet altijd om heldhaftige daden. Soms is wat geduld al heel veel waard.

 

Illustratie, Elke Cuppens

Merle: Binnen een bepaalde groep mensen is er impliciet een gezamenlijke missie aanwezig. Samen de beklimming doen. Maar de klim blijft even stijl en uitzichtloos als niemand durft toe te geven hoe ze zich voelen en welke manier ze zouden gebruiken om de beklimming lichter te maken samen. De oplossing van commitment zit in de gevoelde vrijheid , die door middel van een bepaalde verbondenheid met anderen, je eigen ding te kunnen doen. De vrijheid voor eigenheid. Want enkel jij weet welke kwaliteiten je hebt om de stijle berg moeiteloos te beklimmen door alle krachten in hun vrijheid te bundelen.

 

Josaphat Park, Brussel


2. Is commitment onvoorbereid?

 

De Kriekelaar, Brussel

 

Glenn: Voorbereid onvoorbereid

Stef: Het vergt veel moed om onvoorbereid ergens aan te beginnen. Men gooit zichzelf in het duistere en vertrouwt op zichzelf om heelhuids te wederkeren. Als men onvoorbereid vertrekt komt men volgens mij altijd voorbereid terug.

Illustratie, Elke Cuppens

Sebastian: Een commitment is, naar mijn mening, verbonden aan een vooropgesteld doel of komt vanuit een bepaalde overtuiging dus is er in zekere zin een voorbereiding aan vooraf gegaan.

 

 

 


3. Heeft commitment ruimte nodig?

Illustratie, Elke Cuppens

 

Stef: Fysieke of mentale ruimte is noodzakelijk. Maar ruimte kan commitment ook bevriezen denk ik. Het kan leiden tot een angstaanjagend gemak. Geef commitment geen ruimte gegoten in cement maar gebruik kartonnen muren die zich opstellen als verplaatsbaar, plooibaar, brandbaar.

Glenn: Wie is commitment eigenlijk?

Allee Du Kaai, Brussel

 

 

Pablo: Ademruimte, als iedereen op je vingers kijkt en je geen zwak moment gunt, is het vlug gedaan met innerlijke sterkte opbouwen wat betreft commitment. Commitment is geruggesteund zijn om er te geraken, ook al zijn wat bobbels.

Sebastian: Commitment is niet gelimiteerd door fysieke ruimte maar heeft wel mentale ruimte nodig. De inzet kan ervoor zorgen dat de mentale ruimte de fysieke ruimte aantast en uitbreidt.

Allee Du Kaai, Brussel

 


4. Is commitment een nummer? Is het meetbaar?

019, Gent

 

 

 

 

Glenn: Ben jij meetbaar?

Sebastian: Een nummer is een gefixeerd symbool, maar kan als quotering dienen voor het benoemen van de inzet van iemand anders. Commitment kan eigenlijk enkel echt gemeten worden binnen de eigen persoon. Commitment is een arbitrair gegeven, voor iedere persoon binnen diens mogelijkheden meer of minder uitputbaar.

Illustratie, Elke Cuppens

 

 

Stef: Waar gaat al onze energie naartoe? Leidt commitment tot structurele veranderingen binnen steden, landen, de wereld? Vaak leidt het tot reflectie en artikels zoals datgene wat je nu leest. Belangrijker dan de digitale ruimte die commitment kan innemen is denk ik de ruimte die het binnen mensen opneemt. Kunnen we onze commitment in hun opslaan als in een batterij. Deze laatste degradeert doorheen de jaren, net zoals wij mensen dat doen, maar wij zijn constant in serieschakeling verbonden met elkaar. Valt er iemand weg dan worden kennis en inzichten doorgegeven aan de volgende generatie. Een traag proces dat hopelijk als een druppel in een rivier kan uitdijen tot heuse golven van verandering.


 

5. Is commitment een aluminiumfolie hoedje?

019, Gent

Sebastian: Inzet betekent dat, zelfs wanneer anderen u waanzinnig verklaren, ge toch blijft doorzetten in het doel dat het iets van betekenis of waarde kan hebben, voor wie of wat dan ook.

Glenn: Ja!

 

 


 

6. Is commitment een frequentie?

Radio Ruit, Gent

 

 

 

Merle: De meeste sensitieve, spirituele mensen functioneren vanuit een te lage frequentie omdat ze zich overmatig aangepast hebben aan hun omgeving. Ze dalen af naar een lagere trilling die op het eerste gezicht beter lijkt te passen, maar hij past alleen maar beter bij hun omgeving, niet bij hunzelf. De trilling van de gemiddelde mens is aardser dan die van jou, jouw trilling is hoger, kosmischer – er zijn tenslotte nog altijd meer jonge zielen dan oude zielen op onze aarde aanwezig op dit moment. Vaak pas je je overmatig aan omdat je erbij wilt horen en omdat je contact en liefde zoekt, je zoekt die wezenlijke verbinding. En zo zak je af naar die lagere frequentie, ondanks dat die niet goed voor je is.

Glenn: Alle frequenties te samen.

Illustratie, Elke Cuppens

 

Sebastian: Frequentie, betekend: een herhaaldelijk wederkeren of trilling/energie, staat naar mijn aanvoelen perfect in lijn met de term ‘commitment’. De overgave van de gelimiteerde energie die wij bezitten, geven

Pablo: Golflengte afstemmen op de juiste tunes. Een goed gevoel hebben.


 

7. Is commitment een kangoeroe buidel?

Radio Ruit, Gent

Sebastian: De buidel is in wezen een perfect voorbeeld van commitment. De geborgenheid, tijd en ruimte geven aan iemand anders om zich te ontwikkelen en te groeien.

Radio Ruit, Gent

Stef: In het beschermende krijgen we de kans om een idee geleidelijk te laten groeien, maar er moet volgens mij ook een tijd komen waarin een idee zich kwetsbaar moet opstellen voor een tegenwind, zodat het kan harden zoals ook de smaak van boerenkool zoeter zal zijn na het overleven van een strenge vorst.

Pablo: Bescherming bieden aan de jonge veulens, waarom gebeurt het nog niet (genoeg)?


 

8. Is commitment een fort?

Sebastian: Een fort als (materieel) architecturale constructie, gebouwd met een specifieke functie, heeft een bepaald commitment nodig gehad om zijn bestaansrecht te krijgen. Een fort als (mentaal) leeg hulsel/ruimte biedt mogelijkheden om verschillende soorten commitment uit te lokken, het zij als artistieke/culturele invullingen en projecten, het beschermen van cultureel erfgoed (traditie) of voor investeringen/financiële doeleinden (kapitalistisch/economisch).

 

 

Glenn: Een kussensloop fort

Merle: Liever een kleinschalige community vol huisjes dan een fort. Achter diens muren verschuilen mensen hun innerlijke angst. Ze liggen in conflict met hun opstandige maar valse uiterlijk.

 

 

 

Broei, Gent

 

9. Zit commitment altijd diep in ons of ligt het steeds voorop?

Broei, Gent

 

Boothuis Brauhaus

Merle: Volgens mij is commitment een houding/onderbewuste energie die vanaf de geboorte al aanwezig is. Gedurende je levensjaren worden je overtuigingen gevoed door de omgeving en impulsen die je opvangt. Om uiteindelijk te komen tot datgene waarvoor je een volledige betrokkenheid voelt.

Sebastian: Het is iets dat, naar mijn mening, diep geworteld zit in ons (onder)bewustzijn om te zoeken naar betekenis en zingeving binnen ons leven.

 

Boothuis Brauhaus

 

Stef: Misschien moeten we af en toe durven om commitment voorop te schuiven. Als kikkers onszelf ingraven om nadien met volle kracht energie te geven aan iets in plaats van constant bezig te blijven en daardoor te vergeten hoe het voelt om vanuit het ‘niets doen’ te verlangen naar het ‘iets doen’.

 

 


 

10. Drijft commitment of moeten we het laten inzinken?

Boothuis Brauhaus, Gent

Sebastian: Ik denk dat een commitment sterk gebonden is aan waarden en normen, waardoor het als een automatische impuls komt. Maar men kan afwijken van het commitment als het meer insijpelt en toch niet compleet strookt met een gelijke visie of gedachtegoed en vice versa: dat het net wel een meer geëngageerde drive geeft wanneer het wel bevorderlijk is.

 

 

 

 

 

Stef: Commitment laten inzinken kan volgens mij leiden tot een steeds diepere band tussen jezelf en datgene wat je wilt bereiken, maar ik denk dat het noodzakelijk is om af en toe weer naar het oppervlak te drijven om wat frisse lucht binnen te laten. We kunnen de eigen kijk zo weer even positioneren binnen het landschap rondom ons. Om van daaruit weer met nieuwe inzichten de dieperik in te gaan. Als we enkel neerwaarts kijken kunnen we immers blind worden. Men vergeet wat boven en onder is. Men wordt stuurloos.

 

Merle: Voor een commitment tot een bepaalde groep is er nood aan openheid. Het gevoel van openheid kan enkel worden verkregen als er een sterke sfeer van veiligheid aanwezig is. Veilig voelen is belangrijk voor het openstellen van je diepere ik. Er schuilt een onderliggende paradox in deze stelling. Je hebt pas de ultieme veiligheid bereikt als je binnen deze groep kan praten over onveiligheid. Onveiligheden uitspreken, zorgt voor vertrouwen waardoor je kan toegeven dat een bepaald iemand jou minder veilig doet voelen en waardoor iedereen op de hoogte is gesteld van dit bepaald tegenwerkend gevoel. Zoals water alleen kan stromen als de sluizen openstaan, kan ook bij mensen de energie en commitment pas tot verbondenheid komen via deze openheid. Blijft er een sluispoort hangen tijdens de overgang, dan zal de boot nooit verder varen naar zijn eindbestemming. Want het gaat niet over 1 sluis, op de weg zijn er meerderen poorten om door te varen. Hoe verder op zijn tocht, hoe minder kracht de boot nog heeft om zich door de sluis de wringen, om uiteindelijk beter te zinken dan telkens opnieuw oneindig lang te drijven voor elke sluis opnieuw.

Glenn: Het drijft als we het laten inzinken.


 

11. Is commitment een erfenis?

AAIR, Antwerpen

 

AAIR, Antwerpen

Pablo: Commitment kan overgedragen worden, en voor je het weet zijn de opvolgers klakkeloos bezig zonder zelf een eigen (vorm van) commitment te hebben ontwikkeld.

Sebastian: Een nalatenschap kan motiverend werken om een zekere traditie, overtuiging of gedachtengoed in stand te houden.

 

 

 

 

 

Stef: Ik denk dat we vaak een commitment in de schoot geworpen krijgen van onze ouders of omgeving. De commitment om die sport ook te beoefenen, die interesse ook te delen, die studie achterna te gaan… Is dit aanbod aan erfenissen te klein? Hebben we meer rolmodellen nodig tijdens ons opgroeien om zo de keuze aan commitment uit te breiden en sneller te ontdekken welke hiervan aansluit bij onze innerlijke beweegredenen?


 

12. Is commitment vrijwillig?

Station, Antwerpen

Pablo: Altijd

Sebastian: Niemand kan commitment, wat uiteindelijk gelinkt is aan intrinsieke motivatie, op een of andere manier opleggen.

Stef: Ik hoor vaak van anderen dat geld de innerlijke motivatie om iets te doen kan overschaduwen, desondanks hoe graag we het ook willen doen. Geld verandert een project al gauw in iets noodzakelijks, in iets dat we verplicht zijn om te doen. Want we verdienen in de eerste plaats geld om onszelf in leven te houden, om aan onze basisbehoeften te voldoen. Kunnen we dit ooit wegdenken? Of moeten we op zoek naar andere manieren om commitment om te zetten naar een andere waarde?

 


 

13. Is commitment een belofte?

Kavka Oudaan, Antwerpen

 

 

 

 

 

 

Sebastian: Een belofte aan uzelf.

Merle: Een belofte vind ik eerder een vorm van verplichting die opgelegd is. Hierbij ga je gedwongen je omgeving aanpassen om aan deze belofte te voldoen. Maar dit werkt nooit. Als je een commitment aangaat met jezelf of anderen, bevat dat een gemeenschappelijke waarde waarnaar je onderbewustzijn altijd naar zal handelen. Van hieruit vertrek je vanuit innerlijke voornemens die gevormd zijn vanaf je geboorte. Deze kracht overstijgt je wilskracht om een belofte te behalen.

 

 

Kavka Oudaan, Antwerpen

Pablo: Tijdelijk. Alles is tijdelijk. Vanuit de wens of vanuit de nietigheid van die wens is er een belofte mogelijk.

Glenn: Aan jezelf toch.

 

 


 

14. Is commitment tijdelijk?

Stelplaats, Leuven

 

Stef: Als het eindpunt op voorhand al wordt vastgelegd heb je je eigen bewegingsruimte in kaart gebracht. Het speelterrein wordt afgebakend wat niet betekend dat er daarbinnen geen grenzen verlegd kunnen worden. Sterker nog, het lijkt wel aan te sporen om elke kiezel binnen die omgeving om te draaien zodat al het potentieel daarbinnen wordt uitgepuurd.

 

Interventie, Pablo Hannon

Sebastian: Commitment kan tijdelijk of van onbepaalde duur zijn

Merle: Volgens mij is alles eindig. We gaan opzoek naar nieuwe uitdagingen en gedragingen die onze aandacht scherp houden. Hoe ouder je begint te worden, hoe meer nieuwe dingen je gaat ontdekken die op een manier een diepgeworteld gevoel van betrokkenheid teweeg brengen in jezelf. 

 

 


 

15. Is commitment geïnstitutionaliseerd?

Stelplaats, Leuven

Sebastian: Niet per se. Een persoonlijke inzet kan volledig los staan van eender welke instantie of organisatie ook. Hoewel een gezamenlijk commitment voor stabielere en zekerdere resultaten zorgt.

Pablo: Zo wordt het makkelijk, de structuur wordt opgezet en commitment wordt een vanzelfsprekendheid, waar ook weer een gevaar schuilt. Instrumentalisering van een drang.

Merle: Een samenleving die een individu beroofd van de vruchten van zijn arbeid is strikt genomen geen samenleving, maar een roofbende die bijeengehouden wordt door geïnstitutionaliseerde bendewetten. 

 

Stelplaats, Leuven

Stef: Het institutionaliseren lijkt vaak heel wat (financiële of materiële) ondersteuning met zich mee te brengen maar het beknot volgens mij ook grotendeels de vrijheid waarin die commitment zich kan bewegen. Hoe kan men met volle overgave aan de eigen verwachtingen voldoen als er elk moment andere verwachtingen als paddenstoelen uit de grond kunnen schieten.

Glenn: Is commitment een moeilijk woord?

Stelplaats, Leuven

 

16. Is commitment zonder frictie?

De Bereklauw

Merle: Frictie is goed als het met een zachte wrijving iemands totale diepe waarheid optimaal naar boven weet te halen. Maar breng frictie niet zo ver dat het fungeert als een schuurspons waarvan je goed genoeg weet dat als je die gebruikt om een vlek uit de bodem van de pan te krijgen, er schrammen op de ondergrond gaan ontstaan, die nooit meer weg gaan.

Pablo: Nooit. Ofwel is het gras groener bij de anderen.

 

De Bereklauw, Leuven

 

 

 

Sebastian: Commitment is nooit zonder wrijvingen. Als er een commitment aangegaan wordt moeten er ook opofferingen gemaakt worden.

Stef: Als men de eigen commitment durft uit te spreken loopt men altijd het risico dat hier een weerwoord op zal komen. Men mag zich hier niet door laten afschrikken. Men kan zich ook de vraag stellen of datgene wat geen weerwoord ontvangt wel echt de moeite is om uit te spreken.  

 

 


 

17. Is commitment een verzet?

De Bereklauw, Leuven

Pablo: Laat het dat zijn. Vanuit de vrije wens en wil ontstaat een verzet tegen de vrijblijvendheid.

Stef: Ik denk dat commitment kan ontstaan uit het verzet maar dat het zich niet moet blijven blindstaren op enkel en alleen maar het tegenwerken van een idee. Men moet ook kritisch naar zichzelf durven kijken en zich ook durven verzetten tegen de eigen beweegredenen. Uit een innerlijke burgeroorlog kom je toch altijd als winnaar tevoorschijn, dus laat deze maar losbarsten, elke dag opnieuw.

Sebastian: Als het een doel is om een bepaalde bewustwording teweeg te brengen is het inderdaad gebonden aan verzet. Zich afzetten tegen iets heeft een bepaald commitment en sterk karakter nodig. Zo kan ook de vraag gesteld worden: Is commitment gebonden aan karakter?

 

De Bereklauw, Leuven

 

Merle: Commitment heeft alles te maken met diepgewortelde angsten, weerstand, met verzet en onzekerheden. Ons onderbewustzijn verdrukt deze gedachten zonder dat we hierbij stil staan. Dit is een manier van overleven die voortkomt uit onze oerinstincten. Verdrongen wil niet zeggen vergeten. Een bepaald moment , situatie, omgeving, handeling,.. Laat deze onderbewuste drijfveer naar boven komen en kom in verzet tegen datgene waar we onbewust een angst voor hebben ontwikkeld.


 

18. Is commitment zelfstandig?

De Bereklauw, Leuven

Merle: Zelfstandigheid is tot een zeker niveau nodig om te werken naar een bepaald commitment. Commitment vraagt om openheid, eerlijkheid, en waarheidsgetrouwe handelingen en gedragingen die op hun beurt zorgen voor een optimaal gevoel van veiligheid. Net zoals het belang voor het openstaan van de andere hun waarheid, is het net zo zeer belangrijk om de waarheid over jezelf in te zien en te delen met anderen. Dit is de grootste valkuil in het streven naar een sterke vorm van commitment tussen bepaalde personen. Door aangeboren en ons evolutionaire gedrag, fungeren wij nog steeds als groepsdieren. We willen erbij horen, niet uit de boot vallen. Met een te grote focus op de eigen zelfstandige waarheid, kan een groep bestaan uit narcistische persoonlijkheden die een vorm van schijn-commitment gaan aannemen zoals ons eerder is aangeleerd door onze instincten.

 

 

De Bereklauw, Leuven

Sebastian: Een commitment kan een persoonlijke onderneming zijn, maar kan even goed een gezamenlijke inspanning zijn. Dit hangt af van het doel waarvoor men de inzet moet/wil leveren.

Stef: Ik denk dat het noodzakelijk is om jezelf af en toe te isoleren om de eigen beweegredenen onder de loep te nemen. Anderen zijn immers in staat om ons commitment te kneden richting hun eigen kijk op de dingen. Dit kan ook positieve gevolgen hebben als het gaat over samenwerken met anderen maar we moeten opletten dat we hun commitment niet blindelings gaan overnemen. Afstand nemen geeft ons opnieuw een heldere blik om de eigen commitment in vraag te stellen en bij te sturen.

 


 

19. Is commitment instinctief?

De Bereklauw, Leuven

Pablo: Dierlijk sowieso. Pas als we mens-af zijn, gebeuren dingen die we niet verklaren kunnen.

Glenn: Is inzet instinctief?

Sebastian: Zoals voorheen gezegd geeft het nut en betekenis aan ons leven, om existentiële angst tegen te gaan. Iemand die niet werkt of zich inzet voor iets dat groter is dan hemzelf wordt ongelukkig.

 

 

Merle: Instinctief is het zeker en vast. Maar dat wil nog steeds niet zeggen dat het resultaat van je ondoordachte handelingen en uitingen, die ons instinctief gedrag naar de voorgrond brengen, de werking en inzet van de andere groepsleden ten goede zal komen.

 

 

 

Conversation