De belichaming van het kunstobject

Conversation
De belichaming van het kunstobject was een tweedaags kunstenfestival georganiseerd en vormgegeven door Stefanie De Bakker en Pablo Hannon. Een ruimte die kunst plaatst in al haar tijdelijkheid. In relatie brengt met andermans werk. De veranderlijke setting die uitnodigt tot herpositionering.
Dag 1 installeerde de kunstenaar het werk vanaf 11u zodat het publiek toegankelijk was vanaf 14u. De kunstenaars waren die dag voortdurend bezig met hun werk telkens in nieuwe posities te brengen. Alles was liggend, om zo het gemak van verleggen te bieden. De bezoeker wandelde voorbij, tussendoor en pauzeerde bij iets dat niet veel later mogelijk elders vertoefde. Deze beweeglijkheid was die eerste dag de voedingsbodem. Andere bewegingen vonden later plaats, de mens in relatie tot de kunst geplaatst. Performances werden aangekondigd, dan wel spontaan ontstaan.

Dag 2 was korter. Tijd om stil te staan bij wat plaatsvond en gebeurde. Wat bewoog en hoe bracht dit nieuwe inzichten tot het werk. Welk werk bleef bij en waar ging het naartoe. De kunstenaars werden geleid in verschillende dialogen en narratieven. Het lichaam rust. Reflectie heerst. Bezoekers werden luisteraar en opzichter. Bezoekers werden participant en ondervrager.
Participerende kunstenaars:
Kunstobject / positie :
Zaterdag 7 en zondag 8 augustus
Saverio Sammartino, Senja Pentillä, Ilse Jooken, Ilse Van Roy, Anne-Lore Thijssen, Hannelore Charlotte, Sebastian Josep Ferran, Darcy Neven, Sara Bomans, Milan Gillard, Indra Wouters, Emre Bektas, …
Belichaming / relatie :
Zaterdag 7 augustus
17u Samuel Valor Reyes en Kaat Vanmuysen
18u Arnout Louis M. Gielen
20u Tjörven Santermans
Verwoording / reflectie :
Zondag 8 augustus
14u Jules Jordens
15u Simon Indesteege
15u30 Karin Peulen
17u Alexander Wolfram
De belichaming van het kunstobject vond plaats in The Gallery, een ruimte die plaats biedt aan het tonen van kunst in Maison Florida.

Conversation